Chef 187 – Inkama Nkaya Nasho Kunshinshi

Chef 187 - Inkama Nkaya Nasho Kunshinshi Lyrics - Ulwimbo Lyrics
Inkama Nkaya Nasho Kunshinshi Lyrics by Chef 187 | Ulwimbo.com

Chef 187 – Inkama Nkaya Nasho Kunshinshi Lyrics

King Breezy Running Things
Tonny Breezy Pon Di Mix
Nolunkumbwa

[Chorus]
Se-se-secret yobe
Kwa ine ili safe (safe)
As a loyal nigga
Pakwana ala teti

Whether twambane
Tumfwane you are safe
Uletasha ba Yahweh nshaba petty

Nalikwata inkama nkaya nasho kunshinshi (dibili)
Inkama nkaya nasho kunshinshi (dibili)
Naba ne nkama nkaya nasho kunshinshi
Inkama nkaya nasho kunshinshi

[Verse 1]
Been friends ifibusa
Twalipanga ichakosa
Ndanda “Kale bwangu”
Kuli fyonse besty asosa

Social media bamutekapo
Mulilo akosha
Mba mu corner yakwe nefi tala
Vocal ninkosha

Ukwangalo uko kwachila ichibululu
Girlfriend ulechita suspect ichigololo
Wipushe ine
Awe kwena ukesa mbona chibulu
Nshishibe chimo
Nshamumwenepo ichi chimfulu

And then apart from impiya nefibyongo, ah
I don’t see ifingaletapo ifyongo pa-
Pakati yesu ninaka ukuba the bigger person
In fact loyalty yobe apa ndeichaya question

Papita utumyeshi tatulanda
Nalyumfwa walyambako ukulanda
Ukutekapo mumishi nemitanda
Ufwayepo ati undafye ifyaku-

[Chorus]
Secret yobe
Kwa ine ili safe (safe)
As a loyal nigga
Pakwana ala teti

Whether twambane
Tumfwane you are safe
Uletasha ba Yahweh nshaba petty

Nalikwata inkama nkaya nasho kunshinshi (dibili)
Inkama nkaya nasho kunshinshi
Naba ne nkama nkaya nasho kunshinshi (dibili)
Inkama nkaya nasho kunshinshi

[Verse 2]
Ichipanda chalimbwenamo after breakup
Lyonse bwacha
Wishibe amalofwa kutu tekapo
Lyonse bwacha
Abena mwela bonse kutu seka

Chachine ala filapwa
Zero chance to make up
She said I was abusive
Said I was a cheater

Telling ifyamun’ganda
Ku Facebook na Twitter
Circle yabanandi bonse
Ma hule batwita
Plus a certain sele
Ati euleba kwika (awe sure fye)

Busy nama status yakunkalifya
(Awe sure fye)
Taleka mbone umwana eku mpanika
(Awe sure fye)

Thought I was a victim all along
Ichalo chamu believer
Nashalafye all alone
(Awe sure fye)

Side ya story yandi shimama
Out of respect
No kutina umusebanya
Bika blame pali nebo
Palifyonse wanya
Nkaya nafyo kumbo
Just do what you wanna

[Chorus]
Secret yobe
Kwa ine ili safe (safe)
As a loyal nigga
Pakwana ala teti

Whether twambane
Tumfwane you are safe
Uletasha ba Yahweh nshaba petty

Nalikwata inkama nkaya nasho kunshinshi (dibili)
Inkama nkaya nasho kunshinshi
Naba ne nkama nkaya nasho kunshinshi (dibili)
Inkama nkaya nasho kunshinshi

Secret yobe
Kwa ine ili safe (safe)
As a loyal…
Teti

Whether twambane
Tumfwane you are safe
Uletasha ba Yahweh nshaba petty

Nalikwata inkama nkaya nasho kunshinshi (dibili)
Inkama nkaya nasho kunshinshi
Naba ne nkama nkaya nasho kunshinshi (dibili)
Inkama nkaya nasho kunshinshi

Fresh Boy Music

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments