Martha Nachinga – Natotela

Martha Nachinga - Natotela Lyrics - Ulwimbo.com
Natotela Lyrics by Martha Nachinga | Ulwimbo.com

Martha Nachinga – Natotela Lyrics

Natotela ba Yahweh eh

[Chorus]
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu
Ine nkalatotela
Nkalatotela ba Yahweh
Oh ndebasumbula
Ndebasumbula ba Yahweh

Oh ebaluse
Ebankumbu bena natotela eh

(Natotela eh)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu
(Natotela ye)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu

(Oh nasu- nasu- nasu-)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu
(Nabasumbula ye)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu

(Natotela eh)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu
(Natotela ye)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu

(Nasumbula ba Lesa)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu
(Ebantolele ba Yahweh)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu

(Namitotela Yahweh)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu
(Mwampukuta ifilamba Yahweh)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu

(Natotela nasumbula)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu
(Mwebankumbu ba Lesa)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu

[Verse 1]
Ba Yahweh muli baluse
Muli bankumbu
Mweba shinsha neka
Namufinkunka fyonse

Lilya nalwele
Lilya nalechula nefyapachalo
Lilya nalekabila
Ichitemwiko nechikabilila

Elyo ifibusa nabo ba lupwa bantalwike
Nokunsonta iminwe
Nokunjita amashina ayabipa

Nashele neka
Ndeloleshafye pachapindama
Palya palupanda
Eponamwene uluse lwenu

[Chorus]
(Natotela eh)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu
(Natotela ye)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu

(Oh nasumbula ba Lesa)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu
(Yesu mwebafwile)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu

(Mwebasumishe umulopa)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu
(Mwebantolele)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu

(Oh Mulungu wanga nimi nyamula)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu
(Yesu mwamuna wa pamthanda)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu

(Angeko ofana naye)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu
(Mulungu wa chisomo)
Natotela ba Yahweh pa luse lwenu

(Oh ba Yahweh)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu
(Lesa uwundisha nimwe)
Nasumbula ba Yahweh pa nkumbu shenu
(Mwebankoselesha Yahweh)

[Outro]
Ba Yahweh, ba Yahweh
Ba Yahweh, ba Yahweh, ba Yahweh
Katantala pa mabimbi
Ba Yahweh nimwe

Lesa uwenda na pamenshi
Ba Yahweh nimwe
Endeni Yahweh
Endeni muchiswebebe chandi

Oh ba Yahweh, ba Yahweh, ba Yahweh
Ba Lesa
Ba Lesa abantemwa nimwe
Mwebantemwa
Mwebansunga Yahweh nimwe

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments