Stevie G – Ikila Uilange

Stevie G - Ikila Uilange Lyrics - Ulwimbo.com
Ikila Uilange Lyrics by Stevie G | Ulwimbo.com

Stevie G – Ikila Uilange Lyrics

Ikila uilange
Ikila uilange
Ikila uilange
Ikila uilange

Niwe Lesa
Weupela amafupa ayauma umweo
Kondapa wamalwele
Ayashipola nemiti yabantu
Umupu wobe uleta isubilo ku bana bobe

Ikila uilange
Ikila uilange
Ikila uilange
Ikila uilange

Niwe Lesa wewaliko akale
Ukabako nomuyayaya
Niwe Lesa wewaliko akale
Ukabako nomuyayaya

Ikila uilange
Ikila uilange
Ikila uilange
Ikila uilange

Tata apowapita
Shikulu palamoneka
Wapatwile imimana akale
Nga lelo chinshi walafililwa

Sokoloka
Lesa isokolole
Posha imitima yesu
Tulubule fwebana bobe

Ikila uilange
Ikila uilange
Ikila uilange
Ikila uilange (niwe Lesa ah ah)

Niwe Lesa wewaliko akale (ukabako)
Ukabako nomuyayaya (niwe Lesa oh)
Niwe Lesa wewaliko akale (ukabako)
Ukabako nomuyayaya

Twamilumbanya
Twamitotela Yahweh
Ikileni muilanga Yahweh

Tuluka ubonahale
Tuluka ubonahale
Tuluka ubonahale
Tuluka ubonahale

Tuluka ubonahale
Tuluka ubonahale
Tuluka ubonahale
Tuluka ubonahale

Umulimu yonaliteni
Ukabateni kuyakuile

Niwe Lesa wewaliko akale (ukabako)
Ukabako nomuyayaya

Ikila uilange
Ikila uilange (ikila uilange)
Ikila uilange (mumyeo yesu)
Ikila uilange (ikila uilange)

Ikila uilange (ati ulaposha abalwele)
Ikila uilange (ati niwe wewasuka)
Ikila uilange (ikila uilange)
Ikila uilange

Oh ikila uilange

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments