Chanda Na Kay – Njebele Eeh

Chanda Na Kay - Njebele Eeh Lyrics - Ulwimbo.com
Njebele Eeh Lyrics by Chanda Na Kay | Ulwimbo.com

Chanda Na Kay – Njebele Eeh Lyrics

Bafika aba nyoli nyoli
Abama dagger notusembe
Selako
Wapya Chanda Na Kay

Chalalila owe chikonko mwikate (njebele eeh)
Kanshi kuno nifwe twa temwikwa te? (njebele aah)
Ifi nifimbi tefyo bamipele te?
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Kalombo mwane tila singa nilino (njebele eeh)
Likuku nawe ma ulampesha limo (njebele aah)
Do like I do imwe ibe ngemilimo
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Ka dance kabanyoli keshileko so (njebele eeh)
Kaku shana namatako lukoso (njebele aah)
Man don’t dance ale chibe so
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Tatuma tackle bola iyingile akale (njebele eeh)
Nifyana lelo tebulimi bwakale (njebele aah)
Ifisashi na nanikane iyo pambale
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Sharp bonse ndemimona ukuvina (njebele eeh)
Chanda Na Kay ndemimona ukufina (njebele aah)
Nshitobela ubupuba Sarafina
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Eh
Polepole anya pwetete pwetete (njebele eeh)
Nga yakosa ikose yateka iteke (njebele aah)
Pushampona nga napena mundeke
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Knock ko-nko-nko wapya baisa (njebele eeh)
Uyo umutototo ukalwala kwasa (njebele aah)
Over jacked up wilabensa
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Eh
Ngachalila eh balalila balila (njebele eeh)
Abana balila ati ichi ichalila chalila (njebele aah)
Afunyapo kanshi naba mulwalila
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Afulwa bababa baba bababa (njebele eeh)
Abracata ni fra baba baba (njebele aah)
Mpela dobo chech na furababa
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Eh
Tukushe chilowe bapangile circle (njebele eeh)
Tabaifinya bavina pa musebo (njebele aah)
Belakubepa fwebanyoli nifwebo
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

2020 yesu boi sumina (njebele eeh)
Pushi kanshi chinshi watusumina (njebele aah)
Nifwe tuliko ma bomb tumina
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Eh
Chanda Na Kay twaba pamo te umo-umo (njebele eeh)
Abalombea chimo tubapela more na more (njebele aah)
Ilintu twa ambile baletumwenamo
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Kaufela lubine auti bwa? (njebele eeh)
Nama hater balimposha uli bwa (njebele aah)
Powerful nga soup ya chibwabwa
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Eh
Wikansebanya chaba shani basopo (njebele eeh)
Ati ma twins mwafwala na kompo (njebele aah)
Wilesha face mask olo yasopo
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Bam bam mpeniko ulu bum (njebele eeh)
Ndei shetako nga bubble gum (njebele aah)
Boga gum buka alubamu
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Mumu gees popizo kadenene (njebele eeh)
Umwana pakanya wipala kanene (njebele aah)
Kaludu niyamene
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Ela Kay balya abanabo naba nabo (njebele eeh)
Nabanabo Chanda bonse naba nabo (njebele aah)
Naba nabo naba nabo aba nabo
(Njebele aka ako iye kabanyoli aka)

Eh eh ela
Bakamba ba DJ
Eh bakamba ba DJ
Ba monk chilisheni

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments