Chef 187 – Chibebebe (Ft. Prophet Malachi)

Chef 187 - Chibebebe Lyrics (Ft. Prophet Malachi) - Ulwimbo.com
Chibebebe Lyrics by Chef 187 (Ft. Prophet Malachi) | Ulwimbo.com

Chef 187 – Chibebebe Lyrics (Ft. Prophet Malachi)

Uyu mwana alyaluka ichibebebe
Uyu mwana alyaluka ichibebebe

The Industry

Uyu mwana alyaluka ichibebebe
Uyu mwana alyaluka ichibebebe

[Chorus – Prophet Malachi]
Banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

Awe banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe) owe owe
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

Banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

Awe banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe) owe owe
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

[Verse 1 – Chef 187]
Ba fwaya nkwane muka box banpangila
Mu society nakalimo ekutangila
Balembwenamo nga mirror
‘Cause apa ndi na
Vision yapusana balinzandila

Ati tata ati ifi ali ni banker
Mayo alefwaya nanebo mbeko banker
Antuma ku skulu nabwela musician
Family meeting yama ati chili shani

Nga naukula fuma pano
Nga naukula fuma pano
Eh eh mmm

Ifyakubwela kuno kamo
Ifyakubwela kuno kamo
Ulete degree

Nalisapwamo to a degree (degree)
‘Cause ifyo ninshi ulembona chigili (chigili)
No ishiba ifinchita ni big league
Evidence chinkupiti you digging it?

[Chorus – Prophet Malachi]
Banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

Awe banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe) owe owe
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

Banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

Awe banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe) owe owe
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

[Verse 2 – Chef 187]
Taba sumina naliba fye unique
Young buteko umulilo nga UNIP
Ninebo lyonse bafupula stick
Day fikapasa bakatila ati miti (saana)

Nshi konka ama rules yachimuntu
Kaili fwebo ni morals over dunku
Ndolaya opposite sign ili ni uku (nyuku)
Old school relevant mu new school

Mulamba ushikonka mufolo ifi
Mulanda ku chikonko I’m solo
Te pa mwela ati nkonka I’ll follow
Destiny kuya solo no za olo

Balimbika mu chibe ine imwe
Ati alipena apa ayafye ichi yeyeye
Bamonamo ichibebebe
Naisanga apa neka muchiswebebe

[Chorus – Prophet Malachi]
Banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

Awe banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe) owe owe
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

Banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

Awe banjita ndi chinkula
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe) owe owe
Pantu nebo nshichita efyobafwaya
(Uyu mwana alyaluka ichibebebe)

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments