Chef 187 – Nalamupampamina (Ft. Sam Nyambe)

Chef 187 - Nalamupampamina Lyrics (Ft. Sam Nyambe) - Ulwimbo Lyrics
Nalamupampamina Lyrics by Chef 187 (Ft. Sam Nyambe) | Ulwimbo.com

Chef 187 – Nalamupampamina Lyrics (Ft. Sam Nyambe)

[Intro – Chef 187]
Kusempela
Kwesu ukalasempela
Sosamine apa pair yama jentele

Sempela
Kwesu ukalasempela
Sosamine apa pair uh

Eh

[Verse 1 – Chef 187]
Mpelako number
House number
Then na P.O. Box

Before uno mwaka ukuvana
I wanna see your folks
Mbone ibala mwamena uluba ili
Ninkwata gut feeling
Ku’ wangwamina elo very

Skin ukuyemba
Ni skin care routine nshi
Ubomfya
Ale palamina mu 18 nshininkishe

Ifi ninshi
Pali button utininkile
Mbale ntumikisheko na shibukombe
Apininkile

Flawless
Chapwa
E way to describe

Your beauty
Full stop
No waisting of time

Teti ndeke upyemo
You got to be mine
Simfukwe alikusha
Naine I’m next in line

[Chorus – Sam Nyambe]
Ati shani type yandi mama
You got that vibe
Sweet manana

Mwebe Shi Bukombe
Namusanga
Gets te wife up

Nalamupampamina
Mpaka ansumina
Nalamupampamina
Mpaka ansumina

Nalamupampamina
Nalamupampamina

Poetry
Lyonse iba ni poetry
Njeshe ukulondolola
Mwaisafuma poetry

Poetry
Lyonse iba ni poetry
Njeshe ukulondolola
Mwaisafuma poetry

[Verse 2 – Chef 187]
Uku nga kupula mwifunde
Walalenga naya cello
Amapange yandi pure
Nga ayalengama uluchelo

The bible talks about you
Mumapinda 31
Isula ichibi ukomene
Ukunchinga teti chiwame

Mpela insambu upoke
Love ishakwata impela
Aka kalumendo kalekubenda
He a lame fella

Beshibishe ndeleta ubusonge
You nursing ichilonda kumutima
Ndi nobutonge

Before nshila kupela umulandu
Pali ifi naba
I’m thinking Lesa ampela ichilambu

‘Cause apa nafika apa
Sivintu
Teti ndelulumba

Having you on my CV
‘Kufyampela ichilumba

[Chorus – Sam Nyambe]
Ati shani type yandi mama
You got that vibe
Sweet manana

Mwebe Shi Bukombe
Namusanga
Gets te wife up

Nalamupampamina
Mpaka ansumina
Nalamupampamina
Mpaka ansumina

Nalamupampamina
Nalamupampamina

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments