Chef 187 – Niwe Natemwa (Ft. Mumba Yachi)

Chef 187 - Niwe Natemwa Lyrics (Ft. Mumba Yachi) - Ulwimbo Lyrics
Niwe Natemwa Lyrics - Chef 187 (Ft. Mumba Yachi) | Ulwimbo.com

Chef 187 – Niwe Natemwa Lyrics (Ft. Mumba Yachi)

[Intro]
Ichitemwiko chandi ine
Imyaka ubwingi yapita
Elo chumfwikafye kwati
Elo ndechifumya
Muma plastic

Mayo winenga nshete sweet
Muma plastic umulandufye
Fi excitement fyachila ah
Mayo bweshamo ukuwama mami

[Chorus]
Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe
Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe

Eh bama
Niwebo
My my my
Niwebo

Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe
Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe

Ayi bama
Niwebo
Ah mama
Niwebo

[Verse 1]
Baby baby uh
Wemwela mpema mmm
Amenshi nwako yeah
Wenkwela nkwela mmm

Wema key yakuchibi ichi
Ukwaba fi ac- tivity
Ifyama love nafimbi ifi
Pour your heart out
Chibitiku

Ndi- ndi obe weka
Ngo- leshipula wake up uh
I’m taken eh status
‘Cause nalyupa imbeka apa uh

See me she sees a blesser
Neshimisi ishishimbi shesha
Finish me feel no pressure
Neshi imishishi ulenjensha

All day nobe notosha (tosha)
Shikulu takaetocha
Day no bae etorture
Love me like I told ya

Beauty, patience, amano
Apa nde chensa I’m one of
Abeshuko, abe-
Alechichupo ni one of

[Chorus]
Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe
Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe

Ayi bama
Niwebo
Ah mama
Niwebo

Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe
Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe

Ayi bama
Niwebo
Ah mama
Niwebo

[Verse 2]
You deserve ama flowers
Lyonse wabuka uluchelo
I know I called you a nani
Muli shimbi inyimbo ulu telo

Palipita imyaka nemyaka
Still more mbonamo new gelo
And I consider it ishuko
That I’m still with you lelo
(You lelo)

I must have forgot to mention
Ala ulamfumya ku mesho
Nshifwaya wa fuma kumenso
Smile kwati ndi pa colgate commercial
Mmm

Anyways yalikala
Hmm
Izamba ili lyalisa laka
Ntashafye nalisala aka
Nomutima nali isala apa

Only got eyes for you
Ifilubo I used to do
Ngechibafa nalifisambamo
Apa fyonse mu life new

Elwimbo ulu njimba (njimba)
Dig me no ukunjimba (njimba)
Ngandi nobe munembe
Nshakomfwepo amolu muminga (amolu muminga)

[Chorus]
Mayo winenga nshete sweet
Muma plastic umulandufye
Fi excitement fyachila ah
Mayo bweshamo ukuwama mami

Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe
Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe

Ayi bama
Niwebo
Ah mama
Niwebo

Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe
Niwe, niwe
Niwe natemwa, niwe

Ayi bama
Niwebo
Ah mama
Niwebo

Ama Yachi

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments