Chef 187 – No Sponsored By (Ft. Chuzhe Int)

Chef 187 - No Sponsored By Lyrics (Ft. Chuzhe Int) - Ulwimbo Lyrics
No Sponsored By Lyrics by Chef 187 (Ft. Chuzhe Int) | Ulwimbo .com

Chef 187 – No Sponsored By Lyrics (Ft. Chuzhe Int)

I’m feeling it
Stash on the Beat
Chapwa mwashana
Black out
Huh

So (so)
So (so)

[Chorus]
Ndi ku fyalo
No sponsored by
Say alampanga ni lie

Lyonse ni made by I
Discipline ni buju ku Lilayi
Ni mutumba
Njimba mu tumba

Ikunga ndi nga Litunga
Ukunga nchinga nikunga
Kuma bumba njimba ni lunga aye?

Ala bufofye ndalaba
Indalama
Ndalama, ndalama, ndalama
(Chi kwacha)

Ndalama
Ndalama
Ndalama, ndalama, ndalama
(Chi kwacha)

Notice mood nga ninkwata
Ndalama, ndalama, ndalama
(Chi kwacha)

Chifukushi ngumfwa nokwata
Self-made ndalama

Aye
Mood nga ninkwata

Aye
Chifukushi ngumfwa nokwata

Aye
Notice mood nga ninkwata
(Chi kwacha)
Aye

[Verse 1]
(Ichibyongomena)
Ichibyongomena inkapila
So nabamo nekoshiya
Te shabene
I’m no cashier

Echo abampiya bekatila (saana)
Humble na fyamba ukushupa
Step kutumpa kutumpa
Not ukuchelwa
Nga chikali kuupa

Get ready
To Chika Lupupa
Idedekeshe
Ndeisa kusenda
Imyendele shesu
Sha chi- pale

Kulepupuka
Kwana bene
Nobe bumfisolo
Of which kale

So (so)
So (so)

[Chorus]
Ndi ku fyalo
No sponsored by
Say alampanga ni lie

Lyonse ni made by I
Discipline ni buju ku Lilayi
Ni mutumba
Njimba mu tumba

Ikunga ndi nga Litunga
Ukunga nchinga nikunga
Kuma bumba njimba ni lunga aye?

Ala bufofye ndalaba
Ndalama
Ndalama, ndalama, ndalama
(Chi kwacha)

Ndalama
Ndalama
Ndalama, ndalama, ndalama
(Chi kwacha)

Notice mood nga ninkwata
Ndalama, ndalama, ndalama
(Chi kwacha)

Chifukushi ngumfwa nokwata
Self-made ndalama

Aye
Mood nga ninkwata

Aye
Chifukushi ngumfwa nokwata

Aye
Notice mood nga ninkwata
(Chi kwacha)
Aye

[Verse 2]
Naikula no brick layer
Considered hit fulu ichileya
Muma neka but ndasela
Ndalipilial nefyambasela

Ka ngwee nga ni root of evil
Ama tumba yandi competitor ni devil
Self-made naipandila itable
Ku chalo ukuibika neka I’m able

Mona mbonekafye ifyandalama
(Ndalama)
Man of Steel, no ingalawa
(Ngalawa)

Echibeibe zangalewa
(Zangalewa)
Level yandi chimo na malewa
(Malewa)

Yeah
Fweba spender careless
Deli- berately, merciless
Nshatalabapo useless
I’m more consumed
Nga consulate

Nekashishi kamumpiya
Ukumpontela
Straight ameno ukuwa
Bine yabula ubwali ine nshiya
Lolekesha ex efyo ntumpila

[Chorus]
Ala bufofye ndalama
Ndalama
Ndalama, ndalama, ndalama
(Chi kwacha)

Ndalama
Ndalama
Ndalama, ndalama, ndalama
(Chi kwacha)

Notice mood nga ninkwata
Ndalama, ndalama, ndalama
(Chi kwacha)

Chifukushi ngumfwa nokwata
Self-made ndalama
Aye
Mood nga ninkwata

Aye
Chifukushi ngumfwa nokwata

Aye
Notice mood nga ninkwata
(Chi kwacha)
Aye

Ichibyongomena
I’m feeling it
Stash on the Beat
Black Out

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments