Yo Maps – Amaka Yaba Yaweh

Yo Maps - Amaka Yaba Yaweh Lyrics - Ulwimbo.com
Amaka Yaba Yaweh Lyrics by Yo Maps | Ulwimbo.com

Yo Maps – Amaka Yaba Yaweh Lyrics

Uh no no
Eh eh
Your boy Yo Maps oh

[Chorus]
Amaka yaba Yahweh eh
Eyalenga
Ukuti ine mbe nomweo oh oh oh
Eyalenga

Awe tekumaka yandi ine
Lelo nga bwacha
Lelo ninkumbu shenu noluse lwenu
Namonako nakasuba

Eh eh
Eh eh
Eyalenga

Eh eh
Eh eh
Eyalenga

Eh eh
Eh eh
Eyalenga
Eh eh

[Verse 1]
Nalilwele ngokufwa
Nashele neka ine muchikulwa
Balupwa basuka banenuka
Ala batile uyo naaya

Abanandi bambutuka
Nashele neka
Ichalo chilachinja mu second
Oh mu second

Lipepo lyandi
Nechichetekelo echo nakwete
Elyo ninkumbu shenu
Noluse lwenu namonako nakasuba

Eh eh
Eh eh
Eyalenga

Eh eh
Eh eh
Eyalenga

[Chorus]
Amaka yaba Yahweh eh
Eyalenga
Ukuti ine mbe nomweo oh oh oh
Eyalenga

Awe tekumaka yandi ine
Lelo nga bwacha
Lelo ninkumbu shenu noluse lwenu
Namonako nakasuba

Eh eh
Eh eh
Eyalenga

Eh eh
Eh eh
Eyalenga

Eh eh
Eh eh
Eyalenga
Eh eh

[Verse 2]
Ala ni lyonse pamakufi
Lesa naine mpaleni
Naine nkuleko neng’anda nga balya
Mu life yabo

Nomba ine nga mwa mpala Yahweh
Ndamila
Kabili kumwesu chalilila
Amalilangoma tulalaba nokubwela

Eh eh
Eh eh
Mulenjelela
Eh eh
Eh eh

Chilya akasuba nga kabalika
Ndamona kwati limbi nikumaka yandi
Nalelo bwacha napema nachibuka
Mbona kwati limbi maka yandi

(Oh no no no)
Eh eh
Eh eh
(Maka yenu)
Eyalenga

(Oh no no no)
Eh eh
Eh eh
(Maka yenu)
Eyalenga

(Nasuka nafika na kuchaleitika)
Eh eh
Eh eh
Eyalenga

Yahweh natotela yaya
Natotela

[Chorus]
Amaka yaba Yahweh eh
Eyalenga
Ukuti ine mbe nomweo oh oh oh
Eyalenga

Awe tekumaka yandi ine
Lelo nga bwacha
Lelo ninkumbu shenu noluse lwenu
Namonako nakasuba

Eh eh
Eh eh
Eyalenga

Eh eh
Eh eh
Eyalenga

Eh eh
Eh eh
Eyalenga
Eh eh

Your boy Yo Maps oh

Share this
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments